Produkt uppdatering; Preloc

Vårt pålitliga och vida omtyckta vattenlås för badrum, Preloc, uppdateras. Förändringen är knappt synbar. Muttern som har fixerat låsets vertikala teleskopfunktion har blivit onödig i och med den förbättring som görs. Muttern försvinner, men inte teleskopfunktionen.

Uppdateringen tas gradvis i bruk och kräver inga åtgärder från er sida då produktnumrena fortsätter vara de samma.