Prevex övergår till förnybar energi

Enligt Världsnaturfonden WWF har finländare idag, den 5 april, använt slut på våra naturresurser för i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen i Finland är energiproduktionen. Oy Prevex Ab i Nykarleby förbrukar årligen energi motsvarande mängden energi för knappa 300 eluppvärmda småhus. För att bidra till att minska det ekologiska fotavtrycket har företaget idag beslutat övergå 100% till vattenkraft som energikälla. Vattenkraften är en förnyelsebar energikälla som tar tillvara energi från vatten i rörelse.

– Vi har alla ett ansvar för en hållbar utveckling och det känns bra att kunna bidra på det här sättet , säger Marko Nylund, vice vd på Prevex i Nykarleby.