Prevex stärker organisationen ytterligare

För att ännu bättre kunna möta framtidens utmaningar med avseende på t.ex. digitalisering, stärker Prevex sin organisation ytterligare.

Petter Lingonblad, från Vasa, börjar i augusti som ny försäljningsdirektör, samt också vice verkställande direktör på Prevex. Petter har en diger erfarenhet av digitala affärsmodeller efter att ha jobbat bl.a. som VD på Fixura, , affärsutvecklingsdirektör på Axopar och affärsrörelsedirektör på OK Indrivning. Han drivs av en entreprenörsanda och av verksamhetsutveckling. – Vi behöver stärka den digitala affärsverksamheten också på Prevex och då är det viktigt att den som leder försäljningsprocessen har den kompetensen. Tillsammans med kunskapen som finns i organisationen, kan Petters breda erfarenhet från det digitala området hjälpa oss att nå våra mål, säger Marko Nylund, verkställande direktör.

Petter säger att han är väldigt imponerad över företagets utveckling och upplever att företaget har en helt fantastisk must-have produkt. – Jag är väldigt inspirerad, motiverad men också ödmjuk inför den här uppgiften och ser mycket fram emot att tillsammans med organisationen koppla in nästa växel för att nå försäljningsmålen och en bredare kundbas, säger han. Tillsammans tror jag vi har alla möjligheter att ytterligare stärka positionen på marknaden.

För att bygga en verksamhet för framtiden är det viktigt att ha en HR-funktion som svarar mot kommande utmaningar. Därför satsar Prevex också på att utveckla den funktionen och Kenneth Holmgård från Jakobstad blir ny HR-chef i mitten av augusti. Kenneth har jobbat med HR-utveckling ur olika perspektiv under många år. Han har senast jobbat som HR-chef på Baltic Yachts, och även varit verkställande direktör på Jakobstads arbetshälsovårdsförening. – Vi behöver och vill ha människor som trivs och mår bra i vår organisation och därför är det avgörande att vi kontinuerligt jobbar
med oss själva som arbetsgivare. Kenneth har den typ av erfarenhet som passar oss utmärkt, säger vd Marko Nylund.

I sitt arbete som HR-chef ställer Kenneth människorna i organisationen i fokus. – Det är den enskilda människan som fungerar som ambassadör för företaget. Har man processerna i skick och de anställda trivs, blir resultatet gott. Det skall bli väldigt roligt att få utveckla de här sakerna på Prevex, säger Kenneth Holmgård.

–  Med den organisation vi nu byggt upp har vi en bra plattform för att utveckla verksamheten och kunna nå våra mål och visioner, säger Marko Nylund.