Intra Mölntorp Ab
Katarina Andersson
Manager Product Development & Management

”Vi har haft en bra kund/leverantörsrelation med Prevex under många år. Prevex har också varit en naturlig samarbetspartner vad gäller ventildelar i egen design, vilket vi uppskattar mycket. Det känns bra att Prevex lyssnar på våra tankar och idéer och alltid ställer upp på ett positivt sätt. Det är guld värt!”